ზუსტი მეცნიერებების კათედრა

ზუსტი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: მათემატიკა, გამოყენებით მათემატიკა, პროგრამირება და კომპიუტერული ტექნოლოგოები.

მათემატიკის მიმართულების ხელმძღვანელი: ხათუნა კობიაშვილი
ელ. ფოსტა: kh.kobiashvili@newton.edu.ge

პროგრამირების და კომპიუტერული ტექნოლოგოების მიმართულების ხელმძღვანელი: მარი მელიქიშვილი
ელ. ფოსტა: mari.melikishvili@newton.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: ბუნებისმეტყველება, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია.

კათედრის ხელმძღვანელი: ალექსანდრე შელია
ელ. ფოსტა: a.shelia@newton.edu.ge

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: მე და საზოგადოება, ჩვენი საქართველო, ისტორია, საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია, სახელმწიფო და ეკონომიკა, მეწარმეობის საფუძვლები და მოქალაქეობა.

კათედრის ხელმძღვანელი: ნატა ახმეტელი
ელ. ფოსტა: n.akhmeteli@newton.edu.ge

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ქართული ენა და ლიტერატურა, ფოლკლორი და ქართული მითოლოგია.

კათედრის ხელმძღვანელი: ლელა გაბრიელაშვილი.
ელ. ფოსტა: l.gabrielashvili@newton.edu.ge

უცხოური ენების კათედრა

უცხოური ენების კათედრა აერთიანებს ინგლისურ, გერმანულ, რუსულ, ფრანგულ და ესპანურ ენებს.

ინგლისური ენის მიმართულების ხელმძღვანელი: ანა გვარამაძე
ელ.ფოსტა: a.gvaramadze@newton.edu.ge

გერმანული, რუსული, ფრანგული და ესპანური ენების მიმართულებების ხელმძღვანელი: ანა ავაქოვა
ელ.ფოსტა: a.avakova@newton.edu.ge

დაწყებითების კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი: თეა ბერიძე
ელ. ფოსტა: t.beridze@newton.edu.ge

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას, მუსიკას, ფიზიკურ აღზრდას.

კათედრის ხელმძღვანელი: თამთა ხოსროშვილი
ელ.ფოსტა: t.khosroshvili@newton.edu.ge