„ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“

სწავლის საფასური

2024-2025 აკადემიურ წელს, სკოლამდელი განათლების პროგრამაზე (PYP ფრესქული) მიღებული მოსწავლეებისთვის, სწავლის საფასური შეადგენს 4,000 ევროს ეკვივალენტს ლარში.

2024-2025 აკადემიურ წელს, PYP დაწყებითი საფეხურის პროგრამაზე (1-5 კლასები) მიღებული მოსწავლეებისთვის, სწავლის საფასური შეადგენს 4,500 ევროს ეკვივალენტს ლარში.

2024-2025 აკადემიურ წელს, MYP შუალედური საფეხურის პროგრამის 6-8 კლასებში მიღებული მოსწავლეებისთვის, სწავლის საფასური შეადგენს 5,000 ევროს ეკვივალენტს ლარში. MYP შუალედური საფეხურის პროგრამის 9-10 კლასებში მიღებული მოსწავლეებისთვის, სწავლის საფასური შეადგენს 5,500 ევროს ეკვივალენტს ლარში.

2024-2025 აკადემიურ წელს, DP დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამაზე (11-12 კლასები) მიღებული მოსწავლეებისთვის, სწავლის საფასური შეადგენს 6,000 ევროს ეკვივალენტს ლარში.

  • -10%
  • ერთი ოჯახიდან ორი ბავშვის ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში, თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასურს დააკლდება 10%.
  • -20%
  • ერთი ოჯახიდან სამი ან მეტი ბავშვის ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში, თითოეულის სწავლის საფასურს დააკლდება 20%.

*სწავლის საფასური მოცემულია სახელმწიფო ფინანსური ნორმატივის შესაბამისი ვაუჩერის თანხის გამოკლებით.