„ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“

მოსწავლეების მიღება

„ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ PYP ფრესქულის და PYP პირველი კლასის პროგრამებით დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, დააფიქსირეთ თქვენი შვილი მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში.

ელ. ფოსტაზე info@newton.edu.ge-ზე მოგვწერეთ შემდეგი ინფორმაცია:

სასურველი მისამართი:

1. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ თბილისში (0-12 კლასები)
2. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ საგურამოში (0-5 კლასები)

სასურველი პროგრამა:

1. ფრესქული
2. პირველი კლასი

ბავშვის:

1. სახელი და გვარი
2. დაბადების თარიღი
3. რომელი სასწავლო წლის მომლოდინეთა სიაში გსურთ ბავშვის დაფიქსირება

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის:

1. სახელი და გვარი
2. საკონტაქტო ნომერი
3. ელ. ფოსტის მისამართი

სკოლისგან მიიღებთ წერილობით დასტურს ბავშვის მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში დაფიქსირების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ არ მიიღეთ წერილობითი დასტური, გთხოვთ, დაუკავშირდით „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ მშობლებთან ურთიერთობის სამსახურს.

ტელეფონი: 570 705 080; 570 705 090
ელ.ფოსტა: info@newton.edu.ge

ღია კარის დღის დაგეგმვის შემდეგ, თქვენ მიერ მითითებულ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ წერილს ღია კარის დღის ჩატარების თარიღზე, სადაც გაგაცნობენ დეტალურ ინფორმაციას პროგრამასთან და მიღებასთან დაკავშირებით.

PYP დაწყებითი საფეხურის პროგრამის პირველ კლასში მოსწავლეების მიღება გასაუბრების შედეგების საფუძველზე ხდება. ღია კარის დღის შემდეგ, პირველი კლასის მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში დაფიქსირებული ბავშვები გასაუბრებას გაივლიან „ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში“.

მოსწავლის სასკოლო მზაობის შეფასების პროცესში ჩართული არიან დაწყებითი კლასების მასწავლებლები და სკოლის ფსიქოლოგები. მოსწავლეების შეფასება დაფუძნებულია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტებზე.

თუ დაინტერესებული ხართ „ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში“ მობილობის პროცესით, გთხოვთ, დააფიქსირეთ მოსწავლე მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში. 

ელ. ფოსტაზე info@newton.edu.ge-ზე მოგვწერეთ შემდეგი ინფორმაცია:

სასურველი მისამართი:

1. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ თბილისში (0-12 კლასები)
2. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ საგურამოში (0-5 კლასები)

მოსწავლის:

1. სახელი და გვარი
2. დაბადების თარიღი
3. მიმდინარე კლასი
4. მიმდინარე სკოლა

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის:

1. სახელი და გვარი
2. საკონტაქტო ნომერი
3. ელ. ფოსტის მისამართი

სკოლისგან მიიღებთ წერილობით დასტურს მოსწავლის მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში დაფიქსირების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ არ მიიღეთ წერილობითი დასტური, გთხოვთ, დაუკავშირდით „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ მშობლებთან ურთიერთობის სამსახურს.

ტელეფონი: 570 705 080; 570 705 090
ელ.ფოსტა: info@newton.edu.ge

შესაბამის კლასში/კლასებში ვაკანტური ადგილების არსებობის შემთხვევაში, თქვენ მიერ მითითებულ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ დამატებით ინფორმაციას მიღების შესახებ.

„ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“

მოსწავლეების მიღება

„ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ PYP ფრესქულის და PYP პირველი კლასის პროგრამებით დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, დააფიქსირეთ თქვენი შვილი მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში.

ელ. ფოსტაზე info@newton.edu.ge-ზე მოგვწერეთ შემდეგი ინფორმაცია:

სასურველი მისამართი:

1. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ თბილისში (0-12 კლასები)
2. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ საგურამოში (0-5 კლასები)

სასურველი პროგრამა:

1. ფრესქული
2. პირველი კლასი

ბავშვის:

1. სახელი და გვარი
2. დაბადების თარიღი
3. რომელი სასწავლო წლის მომლოდინეთა სიაში გსურთ ბავშვის დაფიქსირება

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის:

1. სახელი და გვარი
2. საკონტაქტო ნომერი
3. ელ. ფოსტის მისამართი

სკოლისგან მიიღებთ წერილობით დასტურს ბავშვის მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში დაფიქსირების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ არ მიიღეთ წერილობითი დასტური, გთხოვთ, დაუკავშირდით „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ მშობლებთან ურთიერთობის სამსახურს.

ტელეფონი: 570 705 080; 570 705 090
ელ.ფოსტა: info@newton.edu.ge

ღია კარის დღის დაგეგმვის შემდეგ, თქვენ მიერ მითითებულ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ წერილს ღია კარის დღის ჩატარების თარიღზე, სადაც გაგაცნობენ დეტალურ ინფორმაციას პროგრამასთან და მიღებასთან დაკავშირებით.

PYP დაწყებითი საფეხურის პროგრამის პირველ კლასში მოსწავლეების მიღება გასაუბრების შედეგების საფუძველზე ხდება. ღია კარის დღის შემდეგ, პირველი კლასის მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში დაფიქსირებული ბავშვები გასაუბრებას გაივლიან „ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში“.

მოსწავლის სასკოლო მზაობის შეფასების პროცესში ჩართული არიან დაწყებითი კლასების მასწავლებლები და სკოლის ფსიქოლოგები. მოსწავლეების შეფასება დაფუძნებულია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტებზე

თუ დაინტერესებული ხართ „ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში“ მობილობის პროცესით, გთხოვთ, დააფიქსირეთ მოსწავლე მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში. 

ელ. ფოსტაზე info@newton.edu.ge-ზე მოგვწერეთ შემდეგი ინფორმაცია:

სასურველი მისამართი:

1. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ თბილისში (0-12 კლასები)
2. „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ საგურამოში (0-5 კლასები)

მოსწავლის:

1. სახელი და გვარი
2. დაბადების თარიღი
3. მიმდინარე კლასი
4. მიმდინარე სკოლა

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის:

1. სახელი და გვარი
2. საკონტაქტო ნომერი
3. ელ. ფოსტის მისამართი

სკოლისგან მიიღებთ წერილობით დასტურს მოსწავლის მომლოდინე მოსწავლეების ბაზაში დაფიქსირების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ არ მიიღეთ წერილობითი დასტური, გთხოვთ, დაუკავშირდით „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ მშობლებთან ურთიერთობის სამსახურს.

ტელეფონი: 570 705 080; 570 705 090
ელ.ფოსტა: info@newton.edu.ge

შესაბამის კლასში/კლასებში ვაკანტური ადგილების არსებობის შემთხვევაში, თქვენ მიერ მითითებულ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ დამატებით ინფორმაციას მიღების შესახებ.