დაგვიკავშირდით: 322 000230

კათედრები

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ქართული ენა და ლიტერატურა და ქართული მითოლოგია. კათედრის ხელმძღვანელი: ლელა გაბრიელაშვილი.
ელ. ფოსტა: l.gabrielashvili@newton.edu.ge

უცხოური ენების კათედრა

უცხოური ენების კათედრა რუსულ და ინგლისურ ენებს აერთიანებს. ინგლისური ენის მიმართულების ხელმძღვანელი თამარ ბერულავაა. კათედრის ხელმძღვანელი: ანა ავაკოვა; ელ.ფოსტა: a.avakova@newton.edu.ge ინგლისური ენის ხელმძღვანელია თამარ ბერულავა: t.berulava@newton.edu.ge

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: ისტორიას, გეოგრაფიას, სამოქალაქო განათლებას მეწარმეობის საფუძვლებსა და სახელმწიფო და ეკონომიკას. კათედრის ხელმძღვანელი ნატა ახმეტელი. ელ. ფოსტა: n.akhmeteli@newton.edu.ge

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას, მუსიკას, ფიზიკურ აღზრდას. კათედრის ხელმძღვანელი: ზაზა ბაზელი; ელ.ფოსტა: z.bazeli@newton.edu.ge

ზუსტი მეცნიერებების კათედრა

ზუსტი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: მათემატიკას, მხიარულ მათემატიკას, პროგრამირებას და ისტ-ს (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები). კათედრის ხელმძღვანელი: ხათუნა კობიაშვილი; ელ. ფოსტა: kh.kobiashvili@newton.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: ბუნებისმეტყველება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია. ქიმიის მასწავლებელი შორენა სამაკაშვილი და ფიზიკის მასწავლებელი ირაკლი კორძახია ჩართულნი არიან პროექტში „Chain Reaction”. კათედრის ხელმძღვანელი შორენა სამაკაშვილი; ელ. ფოსტა: sh.samakashvili@newton.edu.ge

დაწყებითების კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი თეა ბერიძე; ელ. ფოსტა: t.beridze@newton.edu.ge