კათედრები

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ქართული ენა და ლიტერატურა, ფოლკლორი და ქართული მითოლოგია. კათედრის ხელმძღვანელი: ლელა გაბრიელაშვილი.

ელ. ფოსტა: l.gabrielashvili@newton.edu.ge

უცხოური ენების კათედრა

უცხოური ენების კათედრა რუსულ და ინგლისურ ენებს აერთიანებს.

ინგლისური ენის მიმართულების ხელმძღვანელი: ანა გვარამაძე.

ელ.ფოსტა: a.gvaramadze@newton.edu.ge

რუსული ენის მიმართულების და უცხო ენების  კათედრის ხელმძღვანელი: ანა ავაქოვა.

ელ.ფოსტა: a.avakova@newton.edu.ge

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: მე და საზოგადოება, ჩვენი საქართველო, ისტორია, გეოგრაფია, სახელმწიფო და ეკონომიკა, მეწარმეობის საფუძვლები, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოებო და  სამოქალაქო განათლებას.

კათედრის ხელმძღვანელი: ნატა ახმეტელი.

ელ. ფოსტა: n.akhmeteli@newton.edu.ge

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას, მუსიკას, ფიზიკურ აღზრდას.

კათედრის ხელმძღვანელი: ზაზა ბაზელი;

ელ.ფოსტა: z.bazeli@newton.edu.ge

ზუსტი მეცნიერებების კათედრა

ზუსტი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: მათემატიკას, გამოყენებით მათემატიკას, პროგრამირებას და ისტ-ს (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები).

კათედრის ხელმძღვანელი: ხათუნა კობიაშვილი;

ელ. ფოსტა: kh.kobiashvili@newton.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: ბუნებისმეტყველება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია. კათედრის ხელმძღვანელი: ალექსანდრე შელია;

ელ. ფოსტა: a.shelia@newton.edu.ge

დაწყებითების კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი: თეა ბერიძე

ელ. ფოსტა: t.beridze@newton.edu.ge