დაგვიკავშირდით: 322 000230

ადმინისტრაცია

გიორგი მელაძე
გიორგი მელაძე
ნიუტონის თავისუფალი სკოლის დირექტორი და დამფუძნებელი
თეონა ოძელაშვილი
თეონა ოძელაშვილი
ფინანსური დირექტორი
ალექსანდრე შელია
ალექსანდრე შელია
პროექტების მენეჯერი
ნინო ჩუბინიძე
ნინო ჩუბინიძე
HR მენეჯერი
ვახტანგ ბარამიძე
ვახტანგ ბარამიძე
მოკლევადიანი პროგრამების მენეჯერი
მიხეილ ტატანაშვილი
მიხეილ ტატანაშვილი
სოციალური მედიის მენეჯერი
ლალი მგელიაშვილი
ლალი მგელიაშვილი
ბუღალტერი
ანდრო ხვადაგიანი
ანდრო ხვადაგიანი
IT მენეჯერი
სალომე ხვედელიძე
სალომე ხვედელიძე
საქმისმწარმოებელი
ნინო მირიანაშვილი
ნინო მირიანაშვილი
მშობლებთან ურთიერთობის სამსახური
ნინო ჯამათაშვილი
ნინო ჯამათაშვილი
მშობლებთან ურთიერთობის სამსახური
გვანცა რობაქიძე
გვანცა რობაქიძე
მშობლებთან ურთიერთობის სამსახური
ირაკლი წოტოიძე
ირაკლი წოტოიძე
ტრანსპორტირების მენეჯერი
დავით გულარაშვილი
დავით გულარაშვილი
სამეურნეო მენეჯერი