ადმინისტრაცია

გიორგი მელაძე
გიორგი მელაძე
ნიუტონის თავისუფალი სკოლის დირექტორი და დამფუძნებელი
თეონა ოძელაშვილი
თეონა ოძელაშვილი
ფინანსური დირექტორი
ალექსანდრე შელია
ალექსანდრე შელია
პროექტების მენეჯერი
ნინო ჩუბინიძე
ნინო ჩუბინიძე
HR მენეჯერი
თამრი ბერულავა
თამრი ბერულავა
DP კოორდინატორი, აკადემიური პროგრამების კოორდინატორი
ლუკა ზედაშიძე
ლუკა ზედაშიძე
მარკეტინგისა და ციფრული მედიის მენეჯერი
ვახტანგ ბარამიძე
ვახტანგ ბარამიძე
მოკლევადიანი პროგრამების მენეჯერი
ნინო იაკობიშვილი
ნინო იაკობიშვილი
IB MYP კოორდინატორი
გიგა გუგუტიშვილი
გიგა გუგუტიშვილი
შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი
ლალი მგელიაშვილი
ლალი მგელიაშვილი
ბუღალტერი
სალომე ხვედელიძე
სალომე ხვედელიძე
საქმისმწარმოებელი
ნინო მირიანაშვილი
ნინო მირიანაშვილი
მშობლებთან ურთიერთობის სამსახური
ირაკლი წოტოიძე
ირაკლი წოტოიძე
ტრანსპორტირების მენეჯერი
დავით გულარაშვილი
დავით გულარაშვილი
სამეურნეო მენეჯერი