პარტნიორები

საბავშვო ბაღი „პატრონუსი“

“პატრონუსი” გამორჩეული ბაღია. აქ ბავშვები თავად არიან სასწავლო პროგრამის ავტორები. სასწავლო კურიკულუმი შედგება მათზე დაკვირვებით, მათი ძლიერი მხარეებისა და ინტერესების გათვალისწინებით.

რობოტიკის სკოლა

ნიუტონის რობოტიკის სკოლა, გთავაზოთ Lego რობოტიკის კურსს, რომელიც განკუთვნილია 6- დან 12- წლამდე, ნებისმიერი სკოლის მოსწავლისთვის. კურსის გავლის შემდეგ, მოსწავლეებს შეეძლებათ იმუშაონ LEGO-ს რობოტექნიკაზე.