დაგვიკავშირდით: 322 000230

პარტნიორები

საბავშვო ბაღი „პატრონუსი“

“პატრონუსი” გამორჩეული ბაღია. აქ ბავშვები თავად არიან სასწავლო პროგრამის ავტორები. სასწავლო კურიკულუმი შედგება მათზე დაკვირვებით, მათი ძლიერი მხარეებისა და ინტერესების გათვალისწინებით.

რობოტიკის სკოლა

ნიუტონის რობოტიკის სკოლა, გთავაზოთ Lego რობოტიკის კურსს, რომელიც განკუთვნილია 6- დან 12- წლამდე, ნებისმიერი სკოლის მოსწავლისთვის. კურსის გავლის შემდეგ, მოსწავლეებს შეეძლებათ იმუშაონ LEGO-ს რობოტექნიკაზე.

კალათბურთის აკადემია

ნიუტონის კალათბურთის აკადემიაში მიიღებიან ნებისმიერი სკოლის 7-დან 15 წლამდე მოსწავლეები. ვარჯიში გაიმართება კვირაში სამჯერ, ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ახალ სპორტდარბაზში.