დაწყებითი საფეხურის პროგრამა PYP

2020-2021 სასწავლო წლიდან ნიუტონის თავისუფალი სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს საერთაშორისო ბაკალავრიატის სამივე საფეხურის პროგრამას.

შუალედური საფეხურის პროგრამა MYP

2020-2021 სასწავლო წლიდან ნიუტონის თავისუფალი სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს საერთაშორისო ბაკალავრიატის სამივე საფეხურის პროგრამას.

დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამა DP

2020-2021 სასწავლო წლიდან ნიუტონის თავისუფალი სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს საერთაშორისო ბაკალავრიატის სამივე საფეხურის პროგრამას.