ნიუტონის სკოლა

სკოლის მისიაა მოსწავლეების შესაძლებლობების აღმოჩენა და მათი მომზადება წარმატებული მომავლისთვის. სკოლის მიზანია მოსწავლეებს ადრეული ასაკიდანვე განუვითაროს დამოუკიდებლად და კრიტიკულად აზროვნების უნარი.

ფრესქული

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა განკუთვნილია სკოლამდელი ასაკის 5-6 წლის ბავშვებისთვის. პროგრამის მიზანია განავითაროს ბავშვი გონებრივად და ფიზიკურად, მოამზადოს ის სკოლისთვის.

IB პროგრამა

ნიუტონის სკოლა გთავაზობთ საერთაშორისო ბაკალავრიატის, IB-ის სამივე პროგრამას: დაწყებითი საფეხურის პროგრამას (PYP), საბაზო საფეხურის პროგრამასა (MYP) და სადიპლომო პროგრამას (DP).