დაწყებითი საფეხურის პროგრამა PYP

საერთაშორისო ბაკალავრიატი (IB)

შუალედური საფეხურის პროგრამა MYP

საერთაშორისო ბაკალავრიატი (IB)

დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამა DP

საერთაშორისო ბაკალავრიატი (IB)

გახდი „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“

გუნდის წევრი!

„ურთიერთპატივისცემა, კეთილგანწყობა და პოზიტიური ატმოსფერო „ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში“ არა მხოლოდ იდეა, არამედ იდენტობის განუყოფელი ნაწილია“.