სწავლის საფასური

2021-2022 სასწავლო წელს, ფრესქულის სწავლის საფასური 7200 ლარია.

ფასდაკლებები

  • -20%
  • ერთი ოჯახიდან სამი ან მეტი ბავშვის სწავლის შემთხვევაში, თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასურს დააკლდება 20%.
  • -10%
  • ერთი ოჯახიდან ორი ბავშვის სწავლის შემთხვევაში, თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასურს დააკლდება 10%.