დაგვიკავშირდით: 322 000230

სწავლის საფასური

ნიუტონის  სკოლამდელი აღზრდის პროგრამაში 2019-2020 სასწავლო წლისთვის, სწავლების წლიური საფასური შეადგენს 6000 ლარს.

ოჯახური ფასდაკლებები

  • -10%
  • ერთი ოჯახიდან ორი ბავშვის სწავლის შემთხვევაში თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასურს დააკლდება 10%.
  • -20%
  • ერთი ოჯახიდან სამი ან მეტი ბავშვის სწავლის შემთხვევაში, თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასურს დააკლდება 20%.