დაგვიკავშირდით: 322 000230

სწავლის საფასური

2019-2020 სასწავლო წელს, ფრესქულის სწავლის საფასური 6000 ლარია.

ფასდაკლებები

  • -20%
  • ერთი ოჯახიდან სამი ან მეტი ბავშვის სწავლის შემთხვევაში, თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასურს დააკლდება 20%.
  • -10%
  • ერთი ოჯახიდან ორი ბავშვის სწავლის შემთხვევაში, თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასურს დააკლდება 10%.