მიღება

მიღება პრესქულში

ფრესქულის პროგრამაზე მიღება, ხდება რეგისტრაციის მიხედვით. მიღებისას უპირატესობა მიენიჭებათ ნიუტონის თავისუფალი სკოლილს დედმამიშვილებს და საბავშვო ბაღი “პატრონუსის” მოსწავლეებს.

მიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: info@newton.edu.ge; +995570705080; +9955705090;