პროგრამის შესახებ

სკოლამდელი განათლების პროგრამა განკუთვნილია სკოლამდელი ასაკის 5-6 წლის ბავშვებისთვის. პროგრამის მიზანია განავითაროს ბავშვი გონებრივად და ფიზიკურად, მოამზადოს ის სკოლისთვის.

სასწავლო პროგრამა

სასწავლო პროგრამა დაყოფილია სამ ნაწილად:

პირველი ნაწილი: სასწავლო ბლოკი

 • კითხვის უნარის განვითარება: წაკითხულის გააზრება, საკუთარი აზრის გასაგებად ჩამოყალიბება;
 • სიტყვების, ტექსტების და ნახატების დამახსოვრება;
 • მათემატიკური ცნებების ფორმირება;
 • მარტივი, ლოგიკური დავალებების გადაწყვეტა/ამოხსნა;
 • უსაფრთხოების წესების გაცნობა;
 • საწყისი წერითი უნარების განვითარება (ხელის მომზადება წერისთვის);
 • თხრობითი მეტყველების განვითარება, მეტყველების კულტურა, ლექსიკური მარაგის გამრავალფეროვნება;
 • სწავლისადმი მოტივაციის ჩამოყალიბება;

მეორე ნაწილი: მსხვილი მოტორული უნარების განმავითარებელი აქტივობების ბლოკი

 • გასვლითი/ეზოს აქტივობები

მესამე ნაწილი: შემოქმედებითი ბლოკი

 • სამუშაო ინსტრუმენტების გამოყენება უსაფრთხოების წესების დაცვით (წებო, მაკრატელი, საღებავები, დირაკოლი, სტეპლერი და ასე შემდეგ);
 • ძერწვა (პლასტილინი, თიხა, მარილიანი ცომი);
 • აპლიკაცია (შერეული მასალით მუშაობა, ნატურალური მასალების გამოყენება, სხვადასხვა ფაქტურის ქაღალდები, მუყაო, მარცვლეული);
 • ფერწერა (აკვარელის საღებავი, მარკერები, ფერადი ფანქრები, გუაში, თითის საღებავები, პასტელები);
 • მუსიკა(მარტივი მუსიკალური ინსტრუმენტები, რიტმული საკრავები )
 • სახალისო ექსპერიმენტები;
 • სათამაშოების შექმნა, დიზაინი, კონსტრუირება (Origami, Quilling);

 

სასწავლო დღის ხანგრძლივობა: 10:00-18:00.

კვება: დღეში 3-ჯერ

ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 20 ბავშვი

პედაგოგების რაოდენობა ჯგუფში: 2