დაგვიკავშირდით: 322 000230

სწავლის საფასური

PYP ფასი: ფრესქული 3000 ევროს ეკვივალენტი, სკოლა 4000 ევროს ეკვივალენტი.