დაგვიკავშირდით: 322 000230

პროგრამის შესახებ

IB დაწყებითი საფეხურის პროგრამა (PYP)

IB დაწყებითი საფეხურის პროგრამა (PYP) განკუთვნილია 3-12 წლის მოსწავლეებისთვის, რათა მათი ბავშვობა ცნობისმოყვარეობით იყოს სავსე – როგორც საკლასო ოთახებში, ასევე მათ მიღმა. PYP-ის სტრუქტურა შექმნილია საერთაშორისო მნიშვნელობის ექვსი ტრანსდისციპლინარული თემისაგან. სწავლების პროცესში, მოსწავლეები იღებენ ცოდნას ამ დისციპლინების შესახებ, ამასთან იძენენ ტრანდისციპლინარულ უნარებს.

ეს პროგრამა საშუალებას იძლევა მოერგოს ეროვნული და საერთაშორისო კურიკულუმების მოთხოვნებს და მოამზადოს მოსწავლე IB საშუალო საფეხურის პროგრამისთვის.

IB დაწყებითი საფეხურის პროგრამის თემები:

  • ენები
  • სოციალური მეცნიერებები
  • მათემატიკა
  • ხელოვნება
  • მეცნიერება
  • პერსონალური სოციალური და ფიზიკური განათლება