დაგვიკავშირდით: 322 000230

პროგრამის შესახებ

IB საშუალო საფეხურის პროგრამა (MYP)

IB საშუალო საფეხურის პროგრამა (MYP) შექმნილია 11-16 წლის მოსწავლეებისთვის. ეს პროგრამა ეხმარება მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება. MYP პროგრამის ფარგლებში, მოსწავლეებს შეეძლებათ თეორიული ცოდნა გამოყენონ რეალურ სამყაროში. სწავლების პროცესში, მოსწავლეებს უვითარდებათ კომუნიკაციის, კულტურათაშორისი და გლობლური პროცესების გაგების უნარები. ეს აუცილებელია ახალგაზრდებისთვის, რათა ისინი გახდნენ ლიდერები, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

ეს პროგრამა საშუალებას იძლევა მოერგოს ეროვნული და საერთაშორისო კურიკულუმების მოთხოვნებს და მოამზადოს მოსწავლე IB დიპლომა პროგრამისთვის.